Miesiąc: styczeń 2021

 • Modernizacja i termomodernizacja

  Przygotowując się do  modernizacji domu  podejmujemy działania mające za zadanie poprawę jego stanu technicznego, komfortu mieszkania oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania i eksploatacji. Jednym z nich jest audyt energetyczny. Prawidłowo przeprowadzony stanowi podstawę do  zaplanowania poszczególnych etapów modernizacji. Pozwala też uniknąć błędów, które mogą spowodować, że remont pod kątem energooszczędności nie spełni pokładanych w nim nadziei.…

  Read More: Modernizacja i termomodernizacja
 • Bryła, program funkcjonalno- przestrzenny

  Istotnym aspektem mającym wpływ na straty ciepła, a jaki należy rozważyć na etapie projektowym – szczególnie budynków niskoenergetycznych i pasywnych – jest bryła budynku.      Pożądana jest bryła: Takie ukształtowanie budynku umożliwia zminimalizowanie mostków cieplnych, należy bowiem pamiętać, że im większe rozczłonkowanie bryły, tym więcej naroży budynku, przez które dochodzi do zwiększonych strat ciepła. Zaleca się…

  Read More: Bryła, program funkcjonalno- przestrzenny
 • O co pytać, na co zwrócić uwagę?

  Przed wyborem projektu twojego domu zapytaj architekta, czy na działce, którą kupiłeś jest możliwe takie usytuowanie budynku względem stron świata, aby spełniał on wymogi dla domów energooszczędnych. Jeśli działka nie jest pod tym względem najlepsza, dowiedz się, jakie zabiegi możesz zastosować, ażeby usytuowanie na niej budynku było jak najbardziej zbliżone do warunków optymalnych. Zakładając, że…

  Read More: O co pytać, na co zwrócić uwagę?
 • Dotacje na fotowoltaikę

  ak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys., czyli ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia było ich już 110 tys. W ciągu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele – ok. 300. W…

  Read More: Dotacje na fotowoltaikę
 • Kampania „Nie truj sąsiada!”

  Od pierwszej odsłony kampanii, która miała miejsce w 2016 roku, wiele się zmieniło. Weszły w życie regulacje prawne, jak na przykład wojewódzkie uchwały antysmogowe, czy zakaz sprzedaży najgorszych paliw i tzw. kopciuchów. Dostępne są także różne mechanizmy finansowania inwestycji, których celem jest ograniczenie niskiej emisji (programy centralne takie jak „Czyste Powietrze” czy „Mój prąd”, gminne Programy…

  Read More: Kampania „Nie truj sąsiada!”
 • Finansowanie

  Osoby podejmujące inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, modernizacją źródła ciepła lub instalacją technologii sektora OZE mają do dyspozycji kilka instrumentów finansowych, które umożliwią im i ułatwią przeprowadzenie tej inwestycji. Do takich instrumentów należą: Niewąpliwie najkorzystniejsze spośród tych form wsparcia inwestycji są dotacje i niskooprocentowane pożyczki. Warto np. zorientować się w ofercie gmin, które…

  Read More: Finansowanie
 • Maruderzy będą płacić

  Zgodnie z unijnym prawem związanym z celami klimatycznymi, UE powinna osiągnąć w 2020 r. udział OZE w konsumpcji energii na poziomie 20 proc. Wszystko wskazuje na to, że 11 krajów Wspólnoty nie będzie mieć z tym problemu. Opublikowany na początku 2019 r. raport unijnej agencji statystycznej Eurostat wskazuje, iż państwa te już w 2017 r.…

  Read More: Maruderzy będą płacić
 • Mój Prąd i Czyste Powietrze zintegrowane

  W pierwszym półroczu 2020 roku do sieci przyłączono więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. Polacy bardzo polubili fotowoltaikę i nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodziła inwestycjom w panele słoneczne. Szacuje się, że do końca roku przybędzie kolejny 1 GW w fotowoltaice, a łączna moc PV przekroczy 3 GW. Powszechnie uważa się, że za tak imponujący rozkwit fotowoltaiki…

  Read More: Mój Prąd i Czyste Powietrze zintegrowane
 • Zasady programu Czyste Powietrze

  Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W celu zwalczenia problemu konieczna jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których niewłaściwe ocieplenie oraz ogrzewanie jest obecnie największą przyczyną emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tzw. niskiej emisji. Program…

  Read More: Zasady programu Czyste Powietrze
 • Wsparcia dla budynków wielolokalowych – rusza pilotaż

  Minister klimatu ogłosił, że trwają ustalenia nad nowym programem dofinansowania. Program ma obejmować termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych i będzie miał charakter pilotażowy. Nowy program będzie skierowany na pomoc finansową w formie dotacji na wymianę ogrzewania lub termomodernizację budynków wielomieszkaniowych – takich, w których znajdują się od 3 do 7 lokali. Kto…

  Read More: Wsparcia dla budynków wielolokalowych – rusza pilotaż