O co pytać, na co zwrócić uwagę?

Przed wyborem projektu twojego domu zapytaj architekta, czy na działce, którą kupiłeś jest możliwe takie usytuowanie budynku względem stron świata, aby spełniał on wymogi dla domów energooszczędnych. Jeśli działka nie jest pod tym względem najlepsza, dowiedz się, jakie zabiegi możesz zastosować, ażeby usytuowanie na niej budynku było jak najbardziej zbliżone do warunków optymalnych.

Zakładając, że działka, na której ma stanąć dom, została wybrana w sposób prawidłowy, przed zakupem projektu typowego/katalogowego powinieneś zwrócić uwagę na to, czy funkcja wewnętrzna budynku pozwala na optymalne usytuowanie budynku, opisane w dalszej części poradnika.

Ma to znaczenie z punktu widzenia konieczności wprowadzenia zmian adaptacyjnych, których zakres jest określony w zgodzie na zmiany udzielanej przez projektantów. Zakres zmian może czasem uniemożliwić przeprowadzenie adaptacji dostosowującej budynek do właściwego usytuowania.