Usytuowanie na działce względem kierunków świata

Energooszczędny budynek powinien być tak usytuowany na działce, ażeby wykorzystać maksymalnie wszystkie pozytywne jej parametry i zniwelować do minimum negatywy.

W związku z tym dom powinien być, w miarę możliwości, skierowany częścią dzienną – w której zwykle zlokalizowany jest pokój dzienny – na południe lub południowy zachód. Wszystkie natomiast pomieszczenia techniczne, porządkowe, schowki i garaże najlepiej zaprojektować tak, żeby były umiejscowione od strony północnej bryły budynku.

Takie usytuowanie budowli automatycznie narzuca konkretny sposób kształtowania jej przestrzeni wewnętrznej, z podziałem na strefę ciepłą i zimną. Pozwala to, zgodnie z ideą domów energooszczędnych, na maksymalne wykorzystanie światła słonecznego w okresach zimnych i zapobiega zbytniemu nagrzewaniu w okresach ciepłych pomieszczeń, co do których jest to niewskazane.

Największa powierzchniowo elewacja domu powinna być zwrócona w kierunku południowym, natomiast najmniejsza w kierunku północnym. Takie rozwiązania zapewniają budynki z dachem jednospadowym, które, niestety, jest jeszcze bardzo rzadko stosowane w Polsce. Wynika to prawdopodobnie z braku tradycji budowy takich domów, jednakże z punktu widzenia energooszczędności i ekologii warto się nad takim rozwiązaniem zastanowić.