Dotacje na fotowoltaikę

ak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys., czyli ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia było ich już 110 tys. W ciągu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele – ok. 300. W tym tempie pula programu przewidziana na ok. 200 tys. instalacji wyczerpie się już pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Lepiej więc korzystać, póki są środki.

Jakie należy spełniać warunki, aby otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Warunkiem uzyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła zakupione w ramach Programu. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, czyli do 5 000 zł na instalację o mocy 2-10 kW. W ramach programu nie można uzyskać dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji. Za zakończenie inwestycji przyjmuje się datę przyłączenia instalacji do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (operator ma na tą czynność miesiąc od ukończenia montażu instalacji).

Jakie panele fotowoltaiczne podlegają dofinansowaniu?

W celu ułatwienia procesu składania wniosków Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – przygotował stronę internetową, na której Inwestor może sprawdzić, które panele fotowoltaiczne spełniają wymagania programu. Ważne: katalog urządzeń nie jest zamknięty, co oznacza, że pewne urządzenia spełniające wymagania programu nie zostały do niego zgłoszone przez producenta. Wciąż jednak można otrzymać na nie dofinansowanie na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

Szczegółów programu dowiecie się z cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, które mają podnosić wiedzę na temat dostępnego wsparcia dla przyjaznych środowisku rozwiązań dotyczących zaopatrzenia budynków w energię.