Modernizacja i termomodernizacja

Przygotowując się do  modernizacji domu  podejmujemy działania mające za zadanie poprawę jego stanu technicznego, komfortu mieszkania oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania i eksploatacji.

Jednym z nich jest audyt energetyczny. Prawidłowo przeprowadzony stanowi podstawę do  zaplanowania poszczególnych etapów modernizacji. Pozwala też uniknąć błędów, które mogą spowodować, że remont pod kątem energooszczędności nie spełni pokładanych w nim nadziei.

I tak modernizacja samego źródła ciepła bez ograniczenia strat przez przegrody zewnętrzne nie przyniesie właściwych efektów energetycznych i ekonomicznych i kosztować będzie od 30 do 50 proc. więcej.

Często w pierwszej kolejności wykonywana jest modernizacja układu c.o. Jednak po roku lub dwóch pojawia się konieczności docieplenia ścian i dachu. Układ c.o. wymaga wtedy dodatkowej regulacji hydraulicznej

Często spotykanym problemem w przypadku modernizacji budynku jest nadmierne uszczelnienie pomieszczeń związane z wymianą stolarki okiennej. Objawia się to kondensacją pary wodnej na powierzchni wewnętrznej ścian i na oknach.

Stąd też dokumentacja musi dokładnie opisać metodę skutecznej wentylacji pomieszczeń, z odpowiednim rozmieszczeniem otworów nawiewnych i wywiewnych oraz sposobem jej regulacji.