Finansowanie

Osoby podejmujące inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, modernizacją źródła ciepła lub instalacją technologii sektora OZE mają do dyspozycji kilka instrumentów finansowych, które umożliwią im i ułatwią przeprowadzenie tej inwestycji.

Do takich instrumentów należą:

  • standardowe kredyty hipoteczne
  • pożyczki preferencyjne
  • dopłaty z programów specjalnych

Niewąpliwie najkorzystniejsze spośród tych form wsparcia inwestycji są dotacje i niskooprocentowane pożyczki. Warto np. zorientować się w ofercie gmin, które dysponują dopłatami w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. To z tych właśnie programów można uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła, instalację kolektorów słonecznych bądź ogniw fotowoltaicznych, a czasem także na termomodernizację budynków mieszkalnych.

W niektórych gminach, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przeprowadzane są grupowe modernizacje instalacji, obejmujące mieszkańców danej gminy lub kilku gmin. Zwykle inwestycje te obejmują systemy energii odnawialnej, jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Bywa, iż modernizowane są w ten sposób instalacje z kotłami gazowymi. Projekty tego typu są bardzo korzystne dla mieszkańców, gdyż beneficjent może uzyskać dotację nawet do 85 proc.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace nad nowym programem o nazwie Region, mającym na celu preferencyjne wsparcie inwestycji związanych z walką z niską emisją, w tym inwestycji w odnawialne źródła energii. Zastąpi on dotychczasowe programy obejmujące tego typu wsparcie, czyli Prosument, Ryś i Kawka. Program Region będzie realizowany w ścisłej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, dlatego też warto uważnie śledzić ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na swoim terenie. Dodajmy w tym miejscu, że wiele Wojewódzkich Funduszy dysponuje swoimi własnymi programami wsparcia osób indywidualnych w walce z niską emisją.