Fotowoltaika. Porównanie roku 2019.

Zużycie energii

Nic nie zmieniło się, jeżeli chodzi o profil użytkownika – w dalszym ciągu jest to czteroosobowa rodzina 2+2. „Zaczęliśmy jednak podchodzić do zużycia energii bardziej świadomie – oświetlenie zostało wymienione na energooszczędne, większą uwagę przykładamy też do unikania nadmiernego oświetlenia.” – zaznacza Pan Patryk. Efektem jest spadek rocznego zużycia energii – które wyniosło 3320 kWh, na co składa się 2881 kWh pobranych z sieci oraz 439 kWh stanowiących autokonsumpcję energii wygenerowanej przez instalację PV w momencie jej produkcji. Do sieci wprowadzonych zostało 2998 kWh (przy 2959 kWh w roku 2018). Zwraca uwagę dosyć niski wskaźnik autokonsumpcji – wyniósł on nieco ponad 15%, podczas gdy jako średni poziom przyjmuje się 20%. Być może było to powiązane z dosyć długimi okresami nieobecności w okresie wiosenno-letnim, kiedy produkcja energii była najwyższa.

Pytanie kluczowe – czy zmieniała się opłacalność instalacji?

Średnia wysokość faktury naszego rozmówcy w roku 2018 wyniosła 122,65 zł. W 2019 średnia wartość faktury wystawianej przez Tauron co dwa miesiące spadła do 81,35 zł, co daje nieco ponad 40 zł na miesiąc. Wciąż więcej, niż można by uzyskać przy optymalnym dopasowaniu mocy instalacji do potrzeb rodziny (instalacja jest lekko niedowymiarowana), jednak taki poziom wydatków przy rosnących cenach energii zdecydowanie można uznać za akceptowalny.

Średnioroczna oszczędność finansowa w roku 2019 wyniosła około 1549 zł. Biorąc pod uwagę koszt instalacji poniesiony w 2017 roku (21.000,00 zł, pomniejszone o 7.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy), prosto liczony okres zwrotu wynosi około 9 lat.

Jeżeli jednak przyjęlibyśmy aktualne warunki rynkowe, projekcja robi się jeszcze korzystniejsza. Można szacować, iż obecny koszt instalacji o identycznej mocy, ale opartej o moduły monokrystaliczne wyniósłby około 16.500,00 zł (licząc 4.500,00 zł za kWp). Okres zwrotu liczony bez dotacji to nieco ponad 10 lat, jednak musimy pamiętać, że każda montowana obecnie instalacja o mocy do 10kWp może liczyć na wsparcie w ramach programu „Mój prąd” (więcej o programie znajdziecie TUTAJ), a także wsparcie dodatkowe poprzez odliczenie od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Kalkulacja przedstawia się wówczas następująco:

  • dotacja z programu „Mój prąd”: 5.000,00 zł
  • ulga termomodernizacyjna: 1.955,00 zł

Dzięki takiemu wsparciu uzyskujemy 6-letni okres zwrotu z inwestycji, co jest wynikiem bardzo korzystnym, biorąc pod uwagę, iż żywotność instalacji fotowoltaicznej to około 20-30 lat.

Fotowoltaika – czy to się opłaca? Podsumowanie.

Średnia wysokość faktury naszego rozmówcy w roku 2018 wyniosła 122,65 zł. W 2019 średnia wartość faktury wystawianej przez Tauron co dwa miesiące spadła do 81,35 zł, co daje nieco ponad 40 zł na miesiąc. Wciąż więcej, niż można by uzyskać przy optymalnym dopasowaniu mocy instalacji do potrzeb rodziny (instalacja jest lekko niedowymiarowana), jednak taki poziom wydatków przy rosnących cenach energii zdecydowanie można uznać za akceptowalny.

Średnioroczna oszczędność finansowa w roku 2019 wyniosła około 1549 zł. Biorąc pod uwagę koszt instalacji poniesiony w 2017 roku (21.000,00 zł, pomniejszone o 7.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy), prosto liczony okres zwrotu wynosi około 9 lat.

Jeżeli jednak przyjęlibyśmy aktualne warunki rynkowe, projekcja robi się jeszcze korzystniejsza. Można szacować, iż obecny koszt instalacji o identycznej mocy, ale opartej o moduły monokrystaliczne wyniósłby około 16.500,00 zł (licząc 4.500,00 zł za kWp). Okres zwrotu liczony bez dotacji to nieco ponad 10 lat, jednak musimy pamiętać, że każda montowana obecnie instalacja o mocy do 10kWp może liczyć na wsparcie w ramach programu „Mój prąd” (więcej o programie znajdziecie TUTAJ), a także wsparcie dodatkowe poprzez odliczenie od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Kalkulacja przedstawia się wówczas następująco:

  • dotacja z programu „Mój prąd”: 5.000,00 zł
  • ulga termomodernizacyjna: 1.955,00 zł

Dzięki takiemu wsparciu uzyskujemy 6-letni okres zwrotu z inwestycji, co jest wynikiem bardzo korzystnym, biorąc pod uwagę, iż żywotność instalacji fotowoltaicznej to około 20-30 lat.