Zalety i wady kotłów węglowych

Zalety:

  • relatywnie niskie koszty eksploatacyjne w porównaniu z innymi systemami grzewczymi

Wady:

  • wyższy poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska niż w innych technologiach
  • konieczność wydzielenia miejsca na składowanie paliwa
  • uzależnienie funkcjonowania urządzenia od jakości paliwa
  • konieczność częstej obsługi (załadunek paliwa, czyszczenie urządzenia, regularne usuwanie popiołu)

Warto wiedzieć

  • Kotły węglowe 5 klasy z automatycznym załadunkiem paliwa emitują około 3 razy mniej pyłu niż kotły 3 klasy wg normy PN-EN 303-5.
  • Aktualne rozporządzenie zakazuje montażu komorowego kotła 5 klasy z ręcznym załadunkiem paliwa bez zbiornika akumulacyjnego, tzw. bufora.
  • Jednym z najczęstszych błędów jest przewymiarowanie kotła, co przekłada się na obniżenie jego sprawności, spalanie większej ilości paliwa oraz potencjalne skrócenie żywotności urządzenia.
  • Ze względu na niższą temperaturę spalin, nowoczesne kotły węglowe mogą wymagać montażu wkładu kominowego z materiału odpornego na korozję chemiczną.