Wsparcia dla budynków wielolokalowych – rusza pilotaż

Minister klimatu ogłosił, że trwają ustalenia nad nowym programem dofinansowania. Program ma obejmować termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych i będzie miał charakter pilotażowy.

Nowy program będzie skierowany na pomoc finansową w formie dotacji na wymianę ogrzewania lub termomodernizację budynków wielomieszkaniowych – takich, w których znajdują się od 3 do 7 lokali.


Kto finansuje?

Wsparcie dla budynków wielolokalowych będzie wdrażane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wiceprezes NFOŚiGW uściślił zakres projektu. Według jego zapowiedzi „dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, np. zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej”

Dla kogo?

Beneficjentami programu będą mogli zostać właściciele lub współwłaściciele lokalu w budynku wielorodzinnym (tylko osoby fizyczne).


Ile?

Zasady programu będą podobne do zasad „Czystego Powietrza” i wysokość dofinansowania również będzie uzależniona od dochodu. Wyróżnione będą dwa poziomy dofinansowania:


Podstawowy (dochód roczny Wnioskodawcy do 100 000 zł). Maksymalna kwota dotacji wyniesie:

– do 20 tys. zł – na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych;
– do 25 tys. zł – na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej i dla zadań termomodernizacyjnych;
– do 10 tys. zł – w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany źródła ciepła.

Podwyższony (tj. gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto/osobę do 1400 zł/os., gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.). Maksymalna kwota dotacji wynosić będzie:

– do 32 tys. zł – na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych;
– do 15 tys. zł – na wykonanie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła.


Kiedy?

Uruchomienie programu pilotażowego planuje się na początek roku 2021. Na razie nie wiadomo gdzie program będzie wdrażany. Z ogłoszenia ministra klimatu dowiedzieliśmy się tylko, że Województwo zachodniopomorskie jest jednym z województw, w których program będzie prowadzony pilotażowo.