Menu

Nowa odsłona kampanii to także nowe zawieszki pod hasłem „Nie truj sąsiada!”, których głównym zadaniem nie jest już piętnowanie truciciela i zachęcanie do sąsiedzkiego sprzeciwu, a edukowanie i wskazywanie konkretnych rozwiązań – zarówno tych technologicznych, jak i finansowych. Pamiętajcie, każdego trzeba przekonać!

Zawieszki w dwóch wersjach pobrać można w odnośnikach poniżej:

Wersja do samodzielnego wydruku Wersja dla drukarni