Jak wybrać dobry kocioł? Na co zwracać uwagę? O co powinniśmy pytać?

Przed zakupem sprawdźmy jakość wykonania urządzenia oraz certyfikaty. Często zdarza się, że producenci chwalą się kotłem 5 klasy, ale w rzeczywistości urządzenie nie posiada certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze, dlatego przed zakupem kotła należy dokładnie sprawdzić specyfikacje produktu oraz upewnić się, że dany certyfikat został wydany przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Dobór odpowiedniej mocy kotła jest jednym z kluczowych warunków zapewnienia komfortu cieplnego pomieszczeń. Kocioł dobieramy odpowiednio do efektywności energetycznej budynku, jego powierzchni oraz wymaganej temperatury pomieszczeń. Jeżeli kocioł ma zbyt małą moc w stosunku do potrzeb, nie będzie w stanie osiągnąć ustawionej temperatury i pomieszczenia będą niedogrzane. Z kolei przewymiarowanie kotła przekłada się na obniżenie jego sprawności, spalanie większej ilości paliwa oraz potencjalne skrócenie żywotności urządzenia.

Musimy też pamiętać, że optymalna praca kotła jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie będzie dobrze dobrane do naszych potrzeb i odpowiednio wyregulowane. Wówczas mniej zanieczyszczeń przedostanie się do środowiska, a koszty paliwa nie będą zawyżone. Dlatego tak ważne jest, aby podczas zakupu kotła węglowego kierować się odpowiednim doborem klasy i mocy kotła. Niestety często zdarza się, że urządzenia grzewcze w naszych domach są przewymiarowane, czyli ich moc jest zbyt duża na nasze potrzeby. Konsekwencją przewymiarowania kotła ponosi jego użytkownik, który spala dużo więcej opału, niż powinien.

Inwestycja to wyłącznie kocioł… Czy na pewno?

Należy pamiętać, że kocioł jest jednym z wielu elementów, które składają się na instalację grzewczą budynku. Fachowy montaż pozwoli inwestorowi poprzez np. głowice termostatyczne lub termostat pokojowy kontrolować temperaturę pomieszczeń. Dodatkowo należy pamiętać o połączeniu kotła z instalacją grzewczą wraz z funkcją ochrony powrotu, co ma duże znaczenie dla żywotności kotła.

Wysokie sprawności nowoczesnych kotłów zostały uzyskane m.in. dzięki obniżeniu temperatury spalin wylotowych. Konsekwencją niższej temperatury spalin jest ryzyko przekraczania tzw. punktu rosy, czego efektem jest wykraplanie wilgoci na ściankach komina i jego postępująca korozja. Dlatego też przed montażem nowoczesnego kotła węglowego należy zweryfikować, czy – podobnie jak kotły gazowe i pelletowe – nie wymaga on montażu wkładu kominowego z materiału odpornego na korozję chemiczną.